De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Persoonlijkheidstrekken bij cliënten met zwakbegaafdheid: een studie naar de toepasbaarheid van de MMPI-2-RF

2021 – Persoonlijkheidstrekken bij cliënten met zwakbegaafdheid: een studie naar de toepasbaarheid van de MMPI-2-RF

Toelichting

Er zijn nauwelijks betrouwbare diagnostische instrumenten die kunnen worden ingezet bij onderzoek naar de persoonlijkheid van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid. We gebruiken instrumenten die gebruikt worden bij de normaal begaafde populatie, zoals de MMPI-2-RF. Het is nooit onderzocht of deze (zelfrapportage) vragenlijst betrouwbare resultaten oplevert. In de afgelopen jaren zijn in lopende diagnostiek- en behandeltrajecten ruim 100 MMPI-2-RF vragenlijsten ingevuld door cliënten die in behandeling waren bij Trajectum. We kunnen op groepsniveau laten zien dat dit betrouwbare resultaten oplevert in de zin dat de items consistent zijn ingevuld en er geen aanwijzingen zijn voor over- of onderrapportage van symptomen.

P.06

(Co-)auteurs:
  • Hanneke Janssen
  • Teunis van den Hazel
  • Monique Delforterie
  • Paul van der Heijden
  • Robert Didden
Keywords:

MMPI-2-RF, zwakbegaafdheid / LVB, diagnostiek, persoonlijkheid