Als Academische Werkplaats delen we graag goede initiatieven.

Onderstaande gratis beschikbare behandelprotocollen voor behandelaars in de jeugd GGZ, VB-zorg en het forensisch veld zijn zeker een groot publiek waard.
Over het algemeen wordt aangenomen dat mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking drie tot vier maal zoveel kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie. Om effectieve behandeling van deze specifieke doelgroep mogelijk te maken heeft GGZ Rivierduinen Kristal de volgende behandelmodules ontwikkeld:

Op de site van Rivierduinen vindt u hier een bestelformulier.

Op de site van Kwaliteit Forensische Zorg staat een Schema Focussed Therapy voor patiënten met probleemgedrag en een IQ van 60 tot 80 en adaptieve problemen.

Ook interessant: Interventies voor agressie, gedragsstoornissen en middelengebruik bij jongeren met een LVB van het Expertisecentrum William Schrikker.
Laura Leenarts en collega’s hebben literatuuronderzoek gedaan naar gedragsinterventies die potentieel effectief zijn voor jongeren met een LVB en gedragsstoornissen of middelengebruik. lees meer