Team

Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en momenteel in samenwerking met de kernpartners Accare, Ambiq, Arkin, ’s Heeren Loo, Karakter, Koraal, Levvel/de Bascule en De Banjaard/Youz. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land.
De vaste bezetting van Kajak bestaat uit:

Marielle Dekker

Marielle Dekker

Programmaleider

Marielle Dekker is programmaleider van Academische Werkplaats Kajak en is betrokken bij diverse onderzoek(saanvragen), werkgroepen (o.a. onderzoek & ontwikkeling, psychose, depressie, transitiepsychiatrie en suïcide(preventie)) en de organisatie van de AW Kajak studiedag. Daarnaast werkt ze voor het Landelijk Kenniscentrum LVB aan o.a. projecten gericht integraal werken en opgroeien naar volwassenheid en coördineert ze de collegiale visitatiecyclus van de VOBC. Zij studeerde psychologie (Klinische psychologie & Methoden en Technieken) en promoveerde in 2003 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar psychopathologie bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen. Daarna werkte zij als postdoc en senior onderzoeker/projectmanager aan diverse onderzoeksprojecten met als rode draad psychopathologie, neurocognitieve functies en verstandelijke beperkingen. Marielle wil zich graag inzetten om de hulp aan jeugdigen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen te verbeteren en onderzoek op dit grensvlak te stimuleren.

Sammy Roording

Programmaleider

Sammy Roording is programmaleider van Academische Werkplaats Kajak en is als Klinisch neuropsycholoog werkzaam bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie (zorglijn LVB), waar zij een van de kartrekkers is van het Expertisecentrum LVB en Psychiatrie. Daarnaast is zij bezig met een promotietraject gericht op de effectiviteit van een werkgeheugentraining bij kinderen met een LVB en psychiatrische stoornissen en mede-auteur van een blended psycho-educatiemodule over LVB en Psychiatrie (Straatwijzer). Op deze manier probeert Sammy een brug te slaan tussen vragen vanuit de klinische praktijk, innovatie en wetenschap. Verder is Sammy betrokken bij het opleiden van psycholoog specialisten en het geven van onderwijs aan diverse professionals binnen het werkveld, om op deze manier het enthousiasme om te werken met deze specifieke doelgroep zo breed mogelijk te verspreiden.

Marjan ter Avest

Directeur

Marjan ter Avest is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en daarnaast directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Marjan werkt al meer dan twintig jaar als directeur-bestuurder in de zorg, waarvan vijftien jaar in de GGZ. De leidraad in haar werk is het versterken van de positie van kinderen, jongeren, volwassenen en hun naasten die vanwege psychische kwetsbaarheid afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. In het Kenniscentrum werkt zij aan een landelijk netwerk van kennispartners, wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders, professionals, ouders en jongeren uit de jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie, voor kennisontwikkeling, -verzameling en -verspreiding.

Maartje Timmermans

Directeur

Maartje Timmermans is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en is sinds 2020 directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Ze zet zich graag in voor een effectieve kennisbenutting over LVB in een breed scala aan sectoren. Hiervoor is een sterke verbinding tussen kennis/wetenschap en de zorgpraktijk cruciaal. Dat is precies waar AW Kajak met de beide betrokken kenniscentra en de aangesloten zorgaanbieders in voorzien.

Maartje heeft zelf een (wetenschappelijke) onderzoeksachtergrond en staat met het kenniscentrum en AW Kajak dichtbij de (zorg)praktijk, waarmee samengewerkt wordt aan laagdrempelige en praktisch toepasbare kennis voor professionals. De verbinding tussen specifiek de GGZ en LVB-sector is ontzettend belangrijk voor een effectieve zorg aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB en psychische problematiek. Een missie waar AW Kajak een belangrijke schakel in vormt. 

Mischa Vreijsen

Officemanager

Mischa Vreijsen is de spin in het web en heeft de administratieve touwtjes binnen de Academische Werkplaats Kajak in handen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht Faculteit Communicatiesystemen en vanaf 2009 werkzaam in de gehandicaptensector, eerst bij Lijn5 en vervolgens voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

 

Laura van den Brink

Communicatieadviseur

Laura van den Brink is sinds 2020 communicatieadviseur bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. 
Ze is als socioloog sinds 1991 werkzaam in communicatie. Ze heeft veel plezier en ervaring in het coördineren van en adviseren over het naar buiten brengen van kennis van (wetenschappelijke) organisaties. 

Jeroen Büchli

Online strateeg

Jeroen Büchli is online strateeg en copywriter met meer dan vijftien jaar ervaring en oneindig enthousiasme voor de snel veranderende, online wereld. Hij bedenkt en ontwikkelt nieuwe en bestaande communicatiekanalen van het Kenniscentrum.

Chanina Roelofsma

Communicatieadviseur

Chanina Roelofsma is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de verspreiding van nieuws over projecten waarin wetenschappelijke kennis gebundeld en vertaald wordt voor toepassing in de praktijk. Als communicatieadviseur denkt en werkt ze mee aan de communicatiestrategie en sociale mediaberichtgeving van Academische Werkplaats Kajak