Team

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en momenteel in samenwerking met hun kernpartners Karakter, Levvel/de Bascule en ’s Heeren Loo, De Banjaard/Youz, Ambiq, Arkin & Accare. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land. De vaste bezetting van Kajak bestaat uit…

Marielle Dekker, programmaleider

Marielle Dekker is programmaleider bij de Academische Werkplaats Kajak en is betrokken bij diverse onderzoek(saanvragen),  werkgroepen (o.a. psychose, depressie, transitiepsychiatrie en suicide) en de organisatie van het AW Kajakcongres. Daarnaast werkt ze voor het Landelijk Kenniscentrum LVB aan o.a. projecten gericht integraal werken en opgroeien naar volwassenheid en coördineert ze de collegiale visitatiecyclus van de VOBC. Zij studeerde psychologie (Klinische psychologie & Methoden en Technieken) en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar psychopathologie bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen. Daarna werkte zij als postdoc en senior onderzoeker/projectmanager aan diverse onderzoeksprojecten  met als rode draad psychopathologie, neurocognitieve functies en verstandelijke beperkingen. Marielle Dekker wil zich graag inzetten om de hulp aan jeugdigen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen te verbeteren en onderzoek op dit grensvlak te stimuleren.

Sammy Roording, programmaleider

Sammy Roording is programmaleider van de Academische Werkplaats Kajak en is als Klinisch neuropsycholoog werkzaam bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie (zorglijn LVB), waar zij een van de kartrekkers is van het expertisecentrum LVB en Psychiatrie. Daarnaast is zij bezig met een promotietraject gericht op de effectiviteit van werkgeheugentraining bij kinderen met een LVB en psychiatrische stoornissen en mede-auteur van een blended psycho-educatie module over LVB en Psychiatrie (Straatwijzer). Op deze manier probeert Sammy een brug te slaan tussen vragen vanuit de klinische praktijk, innovatie en wetenschap. Verder is Sammy betrokken bij het opleiden van psycholoog specialisten en het geven van onderwijs aan diverse professionals binnen het werkveld, om op deze manier het enthousiasme om te werken met deze specifieke doelgroep zo breed mogelijk te verspreiden

Hein Rijkenberg, directeur

Hein is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en is directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. en heeft ruime ervaring als directeur in de zorg- en welzijnssector, waaronder in de jeugdzorg en de jeugd-ggz. De komende tijd zal hij de voortgang van de werkzaamheden bewaken en zich inzetten om de positie van het Kenniscentrum te versterken.

Maartje Timmermans, directeur

Maartje Timmermans is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats en is interim-directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB en programmamanager Zorg voor de jeugd. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal gedrag in de kinderjaren en de negatieve gevolgen daarvan in de adolescentie. Dit onderzoek, als ook de diverse onderzoeken bij Regioplan waar zij als projectmanager bij betrokken was, hebben haar laten zien dat kwetsbare groepen, zoals jeugdigen en volwassenen met een LVB, onze zorg nodig hard hebben. Ze maakt zich daarom hard voor een effectieve kennisbenutting en voor een sterke verbinding tussen kennis/wetenschap en de zorgpraktijk.

Mischa Vreijsen, officemanager

Mischa Vreijsen is de spin in het web en heeft de administratieve touwtjes binnen de Academische Werkplaats Kajak in handen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht faculteit Communicatiesystemen en 14 jaar werkzaam in de Gehandicaptenzorg, eerst bij Lijn5 en vervolgens voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Laura van den Brink, communicatieadviseur

Laura van den Brink adviseert en organiseert de communicatie voor o.a. AW Kajak. Ze heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ervaring als communicatieadviseur voor diverse projecten en is werkzaam bij het Landelijk Kenniscentrum LVB