Team

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule en ’s Heeren Loo. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken. De vaste bezetting van Kajak bestaat uit…

Wouter Groen, programmaleider

Wouter Groen is programmaleider van Academische Werkplaats Kajak en is als kinder- jeugdpsychiater werkzaam bij Karakter waar hij voor de zorglijn licht verstandelijke beperking (LVB) werkt. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het Donders Centre for Cognitive Neuroscience in Nijmegen, waar hij zich bezighoudt met de werking van de hersenen en functionele MRI bij kinderen met autisme.

Marielle Dekker, onderzoekscoördinator

Marielle Dekker is onderzoekscoördinator bij de Academische Werkplaats Kajak. Daarnaast werkt ze als gastonderzoeker bij de afdeling Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Leiden. Zij studeerde psychologie en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar psychopathologie bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen. Daarna werkte zij als postdoc en senior onderzoeker/projectmanager aan diverse onderzoeksprojecten (o.a. bij de afdeling kinder- en Jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC - Sophia kinderziekenhuis en bij de afdelingen Algemene en Gezinspedagogiek en Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Leiden) met als rode draad psychopathologie, neurocognitieve functies en verstandelijke beperkingen. Marielle Dekker wil zich graag inzetten om de hulp aan jeugdigen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen te verbeteren. Samen met de werkgroepen van Kajak zal ze initiatieven (verder) ontwikkelen om de zorgpraktijk voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast zal ze zich hard maken voor meer praktijkgericht onderzoek. Via deze wegen wil ze een bijdrage leveren aan het vergroten van het samenspel tussen de jeugd-GGZ en de zorg voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen, tussen behandelaar en patiënt, en tussen praktijk en wetenschap.

Mischa Vreijsen, bureaumedewerker

Mischa Vreijsen is de spin in het web en heeft de administratieve touwtjes binnen de Academische Werkplaats Kajak in handen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht faculteit Communicatiesystemen en 14 jaar werkzaam in de Gehandicaptenzorg, eerst bij Lijn5 en vervolgens voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Ilse Tamrouti, directeur

Ilse Tamrouti is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en is directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij studeerde orthopedagogiek en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna werkte zij als universitair docent, onderzoeker en leidinggevende in de zorg (Hoenderloo Groep) en in het onderwijs (Radboud universiteit, Fontys Hogescholen). Ilse Tamrouti wil jeugdhulp, wetenschap, gemeentes en onderwijs met elkaar verbinden. Ze maakt zich hard voor de kwaliteit van zorg voor jeugd en hun gezinnen. Richtpunt daarbij is om jeugdigen te versterken en hen regie (terug) te geven op hun eigen toekomst.

Dirk Verstegen, directeur

Dirk Verstegen is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats en is directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB en van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Hij studeerde aan de faculteit sociale wetenschappen in Utrecht, publiceert regelmatig over mensen met een LVB en maakt zich sterk voor de behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.