Team

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en momenteel in samenwerking met de kernpartners Accare, Ambiq, Arkin, ’s Heeren Loo, Karakter, Koraal, Levvel/de Bascule en De Banjaard/Youz. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land.
De vaste bezetting van Kajak bestaat uit:

Marielle Dekker

Marielle Dekker

Programmaleider

Marielle Dekker is programmaleider bij de Academische Werkplaats Kajak en is betrokken bij diverse onderzoek(saanvragen),  werkgroepen (o.a. onderzoek & ontwikkeling, psychose, depressie, transitiepsychiatrie en suïcide(preventie)) en de organisatie van de AW Kajak studiedag.. Daarnaast werkt ze voor het Landelijk Kenniscentrum LVB aan o.a. projecten gericht integraal werken en opgroeien naar volwassenheid en coördineert ze de collegiale visitatiecyclus van de VOBC. Zij studeerde psychologie (Klinische psychologie & Methoden en Technieken) en promoveerde in 2003 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar psychopathologie bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen. Daarna werkte zij als postdoc en senior onderzoeker/projectmanager aan diverse onderzoeksprojecten  met als rode draad psychopathologie, neurocognitieve functies en verstandelijke beperkingen. Marielle wil zich graag inzetten om de hulp aan jeugdigen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen te verbeteren en onderzoek op dit grensvlak te stimuleren.

Sammy Roording

Programmaleider

Sammy Roording is programmaleider van de Academische Werkplaats Kajak en is als Klinisch neuropsycholoog werkzaam bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie (zorglijn LVB), waar zij een van de kartrekkers is van het expertisecentrum LVB en Psychiatrie. Daarnaast is zij bezig met een promotietraject gericht op de effectiviteit van werkgeheugentraining bij kinderen met een LVB en psychiatrische stoornissen en mede-auteur van een blended psycho-educatie module over LVB en Psychiatrie (Straatwijzer). Op deze manier probeert Sammy een brug te slaan tussen vragen vanuit de klinische praktijk, innovatie en wetenschap. Verder is Sammy betrokken bij het opleiden van psycholoog specialisten en het geven van onderwijs aan diverse professionals binnen het werkveld, om op deze manier het enthousiasme om te werken met deze specifieke doelgroep zo breed mogelijk te verspreiden.

Hein Rijkenberg

Directeur

Hein is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en is directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. en heeft ruime ervaring als directeur in de zorg- en welzijnssector, waaronder in de jeugdzorg en de jeugd-ggz. De komende tijd zal hij de voortgang van de werkzaamheden bewaken en zich inzetten om de positie van het Kenniscentrum te versterken. Per 1 januari 2024 zal zijn taak overgenomen worden door Marjan ter Avest.

Maartje Timmermans

Directeur

Maartje Timmermans is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats en is directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB. 
Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal gedrag in de kinderjaren en de negatieve gevolgen daarvan in de adolescentie. Onder andere dit onderzoek deed haar zien dat kwetsbare groepen, zoals jeugdigen en volwassenen met een LVB, onze zorg nodig hard hebben. Ze maakt zich daarom hard voor een effectieve kennisbenutting en voor een sterke verbinding tussen kennis/wetenschap en de zorgpraktijk.

 

Mischa Vreijsen

Officemanager

Mischa Vreijsen is de spin in het web en heeft de administratieve touwtjes binnen de Academische Werkplaats Kajak in handen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht faculteit Communicatiesystemen en 14 jaar werkzaam in de Gehandicaptenzorg, eerst bij Lijn5 en vervolgens voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

 

Laura van den Brink

Communicatieadviseur

Laura van den Brink is communicatieadviseur bij het Landelijk Kenniscentrum LVB en heeft 30 jaar ervaring in het coördineren van en adviseren over het naar buiten brengen van kennis van (wetenschappelijke) organisaties. 

Jeroen Büchli

Online strateeg

Jeroen Büchli is online strateeg en copywriter met meer dan vijftien jaar ervaring en oneindig enthousiasme voor de snelveranderende, online wereld. Hij bedenkt en ontwikkelt nieuwe en bestaande communicatiekanalen van het Kenniscentrum

Chanina Roelofsma

Communicatieadviseur

Chanina Roelofsma is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de verspreiding van nieuws over projecten waarin wetenschappelijke kennis gebundeld en vertaald wordt voor toepassing in de praktijk. Als communicatieadviseur denkt en werkt ze mee aan de communicatiestrategie en sociale mediaberichtgeving van Academische Werkplaats Kajak