Sammy Roording, Karakter (voorzitter)Straatwijzer is online non-profit psycho-educatie voor jongeren (>12 jaar) met LVB en psychiatrische problemen en voor hun ouders (meer informatie over Straatwijzer).
De werkgroep Straatwijzer wil

  1. de oorspronkelijk door ons ontwikkelde module Straatwijzer landelijk meer bekendheid geven
  2. Straatwijzer op effectiviteit onderzoeken
  3. Straatwijzer verder uitbreiden met: a) meerdere psychiatrische stoornissen; b) en met omgang met social-media

Achtergrond

Straatwijzer is positief ontvangen door zowel jongeren, ouders en hulpverleners, maar mag ons inziens nog vaker ingezet worden. Effectiviteitsonderzoek ontbreekt tot dusverre nog. Verder kwamen vanuit het werkveld vragen om uitbreiding van de module, m.b.t. de psychiatrische stoornissen en mediawijsheid. Deze werkgroep speelt hier verder op in.

Doelstelling

1) Zorgen voor landelijke inzet van Straatwijzer
2) Werkzaamheid en tevredenheid Straatwijzer onderzoeken (vooronderzoek Straatwijzer 1.0 laat zien dat zowel ouders als jongeren vooruitgang laten zien wat betreft kennisvergroting)
3) Straatwijzer verder ontwikkelen (zie: trial register – straatwijzer)

Eindresultaat

1) Straatwijzer wordt landelijk meer ingezet
2) Er is meer zicht op de werkzaamheid van Straatwijzer en de tevredenheid over het product. Dit wordt gecommuniceerd middels een publicatie
3) Er is subsidie voor de ontwikkeling van Straatwijzer (met meer accent psychiatrie en mediawijsheid (Kennisbeurs Karakter)

Presentatie Straatwijzer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *