De naam Kajak boven gestileerde golven

Handreiking Passende transitiezorg jeugdigen met een LVB plus bijkomende psychische problematiek

Handreiking Passende transitiezorg jeugdigen met een LVB plus bijkomende psychische problematiek

Handreiking Passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische of gedragsproblematiek

De combinatie van een LVB plus psychische of gedragsproblematiek maakt voor jongeren de transitie naar volwassenheid en naar passende volwassenenzorg vaak complex. Juist in de turbulente transitiefase naar volwassenheid is het belangrijk dat de zorg met hen meegroeit en aansluit op hun behoeftes om verergering of het ontstaan van psychische of gedragsproblemen te voorkomen. Goede transitiezorg is daarvoor onontbeerlijk. De informatie hierover is echter versnipperd.

In deze handreiking worden daarom wetenschappelijke en praktijkkennis gebundeld met beschikbare hulpmiddelen vanuit verschillende werkvelden en disciplines. Aan de hand van zeven uitgangspunten voor goede transitie van zorg biedt de handreiking praktische adviezen en tools voor het beter passend maken van de zorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek.

Download de handreiking in de sidebar. Naast en aansluitend op de handreiking zijn de volgende producten te downloaden:

  • Werkkaart Passende Transitiezorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek (digitale en printversie)
  • Stappenplan Warme Overdracht voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek
  • Checklist Planning Transitie van Zorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek
  • Casuïstiekboek. Verhalen van jongeren met een LVB en psychische problematiek op weg naar volwassenheid.

Deze handreiking is met name gericht op professionals die werkzaam zijn binnen zorgorganisaties (Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s), Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)) die zich gedurende de transitiefase naar volwassenheid als uitplaatsende of ontvangende partij of als transitieteam beroepsmatig bezighouden met jongeren met een LVB en bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek. Dit kan vanuit een rol als bijvoorbeeld (regie)behandelaar, zorgcoördinator, (ambulante) begeleider, consulent transitiezorg of beleidsmedewerker.

Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het onderzoeksproject Transitie Journeys (project 103.664) dat gesubsidieerd is door het FNO programma GeestKracht.   

Downloads

Checklist Digitaal
Checklist Planning zorgtransitie
Werkkaart Digitaal
Werkkaart Passende transitiezorg
Stappenplan Digitaal
Stappenplan Warme Overdracht
Casuïstiekboek cover
Casuïstiekboek