De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) en risicofactoren in de gezinscontext bij residentieel opgenomen jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen

2021 – Ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) en risicofactoren in de gezinscontext bij residentieel opgenomen jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen

Toelichting

Ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) zijn een over het hoofd geziene risicofactor voor gezondheidsverschillen op gedrags-, psychisch en fysiek gebied bij jeugdigen die functioneren op verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. Bovendien zijn deze jeugdigen tot op heden sterk ondervertegenwoordigd in internationaal ACE-onderzoek, terwijl ze vaker blootgesteld worden aan ingrijpende ervaringen en mogelijk kwetsbaarder zijn voor de schadelijke gevolgen. De dossiergegevens van 134 jeugdigen met cognitieve en/of adaptieve beperkingen die gedurende gemiddeld 18 maanden waren opgenomen in een landelijk centrum voor observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling vanwege hun ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen en bijkomende psychiatrische problematiek zijn geanalyseerd. Op de poster zijn de resultaten betreffende gezinscontext risicovariabelen en ACE’s (origineel Felitti raamwerk Wave II) van de totale groep weergegeven; jeugdigen die functioneerden op ernstig, matig of licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. De resultaten onderstrepen het belang van gezinsgerichte hulpverlening vanuit een Trauma Informed omgeving, om ook voor deze jeugdigen gezondheid, welbevinden en kansen in het leven te bevorderen. In de publicatie “Prevalence of and relationship between adverse childhood experiences and family context risk factors among children with intellectual disabilities and borderline intellectual functioning” zijn alle resultaten, uitgesplitst naar subgroep, te vinden.

P.04

(Co-)auteurs:
  • Jessica Vervoort-Schel
  • Gabriëlle Mercera
  • Inge Wissink
  • Peer van der Helm
  • Ramón Lindauer
  • Xavier Moonen
Keywords:

ACE’s, ingrijpende jeugdervaringen, gezinscontext, jeugdigen, residentiële opname, verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid