De naam Kajak boven gestileerde golven

Transitie Journeys

Transitie Journeys van jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek op weg naar volwassenheid en volwassenenzorg (TJ)

Als je 18 jaar oud wordt, verandert de zorg van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Dit noemen we ook wel de transitiefase. Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen zijn op deze leeftijd vaak nog niet klaar om zelfstandig te leven. De zorg houdt daar niet altijd goed rekening mee. Daarom krijgen deze jongeren vaak niet de zorg die zij nodig hebben.
De combinatie van een LVB en psychische problematiek maakt de overgangsperiode naar volwassenheid en volwassenenzorg ingewikkeld.
Wat zijn de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren voor een goede overgang en hoe kan de zorg beter ondersteunen? Daar gaat dit onderzoek over.

Doel van het onderzoek

Het doel is om zorgprofessionals beter toe te rusten en om de verschillende vormen van ondersteuning voor deze kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in deze uitdagende periode beter af te stemmen. Dit doen we door breed en vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te verzamelen, te analyseren, te bundelen en te verspreiden over dit onderwerp.

Onderzoeksmethode

Binnen het project wordt samen met deze jongeren en jongvolwassen (16-27 jaar) en hun ouders, de routes naar ‘zo zelfstandig mogelijk’ en ‘volwassenenzorg’ in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit doen we door hen te interviewen over wat voor hen belangrijk en nodig is of was in die periode. Ervaringsdeskundigen van de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) en andere experts helpen ons bij de ontwikkeling van de vragen voor het interview.

Tegelijkertijd wordt op systematische wijze, via semigestructureerde interviews en een Delphistudie, kennis verzameld over de barrières en succesfactoren in de zorg rondom deze transitieperiode. Dit gebeurt via (ex-)cliënten van de betrokken zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen van de LFB en via allerlei zorgprofessionals (o.a. psychologen, coaches, orthopedagogen en psychiaters) werkzaam binnen verschillende sectoren (o.a. LVB-zorg, de jeugd- en volwassen-GGz en wijkteams).

Resultaten en opbrengsten

De kennis en ervaringen uit dit onderzoeksproject vormden de basis voor de ontwikkeling van tools en activiteiten waarmee professionals beter toegerust worden om deze jongeren te ondersteunen in deze uitdagende periode in hun leven. De volgende tools en producten zijn binnen dit project ontwikkeld:

Looptijd

Van 2020 (Q4) tot 2024 (Q2)

Hoofdonderzoekers

Claudia Vingerhoets, projectleider Universiteit van Maastricht
Sophie Leijdesdorff, onderzoeker Universiteit van Maastricht

Overige betrokken partijen

AW Kajak, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB, LFB, Youz/De Banjaard, Herlaarhof, Karakter, Koraal, Kenniscentrum Phrenos.

Subsidiegever

FNO-Mind Programma GeestKracht (Open call 1)